Mænd, Moral og Milliardsvindel

For en måneds tid siden blev en børsmægler fra banken UBS taget for at have skjult tab for mere end 11 milliarder kroner i uautoriserede handler. Han meldte sig dermed i en sørgelig gruppe af unge karrierekometer – unge mænd – som har mistet jordforbindelsen, glemt det moralske kompas og er brændt sammen. Det er unge mænd, som handler uden tanke for deres medmennesker. De handler udelukkende for egen vindings skyld. De er absolut usympatiske, selviske og psykotiske. Eller er de?

Det underliggende problem

Lad mig først understrege, at jeg tager stor afstand fra børsmæglerens handlinger. Jeg har ingen sympati for folk der bryder loven eller snyder deres medmennesker. Men når det er sagt, vil jeg alligevel indrømme, at jeg forstår ham som menneske. Jeg mener, det der vigtigt at se hans handlinger i deres kontekst.

Jeg er 22 år, jeg er mand og jeg er en del af, hvad man kan kalde karriereræset: kampen for at ”blive til noget”. På trods af den selvsikre udstråling og styr-på-skidtet-attitude møder mange unge mænd som jeg et generelt problem gennem karriereræset. Flere bukker under for presset på vej mod deres mål, mens nogle – heldigvis et fåtal – beslutter sig for at bøje reglerne for at nå det. Men selvom problemerne manifesterer sig på forskellig vis, mener jeg, at problemets rod er fælles for de fleste unge mænd. Den er udgjort af tre dele.

Forventningspresset

Gennem 10 år i folkeskolen, 3 år i gymnasiet og 5 år på universitetet skabes en gruppe unge mennesker, som har vænnet sig til tanken om at være blandt ”de dygtigste” i skolen. Det er en flok unge som går op i skolearbejdet med liv og sjæl og opbygger hele deres identitet omkring den idé, lige som mange unge arbejder for at blive de bedste til fodbold eller håndbold. Forventningerne kommer således lige så meget indefra som fra omverdenen. Det er i grunden en helt tåbelig tanke, men man må ikke undervurdere dens effekt. Der kommer nemlig et punkt, hvor man tvinges til at indse, at man ikke længere er blandt de dygtigste. Identiteten, man har skabt, begynder at briste. Jeg har selv oplevet at være en del af denne gruppe unge og jeg har ligeledes oplevet nedturen ved at indse, hvor mange der egentlig er klogere end jeg selv.

Jeg tror, at forventningspresset smitter af på mange unge mænds handlinger. UBS-mægleren følte presset for at opretholde sin livsstil og sin status og det fik ham til at bryde loven. Andre unge får stress eller må opgive at nå deres drømme. Alle er vi fælles om kampen for at opretholde vores identitet og for at leve op til omverdenens forventninger.

Incitamentsstrukturen

Med til omverdenens forventninger hører også en række incitamenter. I erhvervslivet kommer unge mænd i starten af tyverne ud til en verden, hvor penge, prestige og ansvar tilhører de bedste. I bankverdenen her i USA kaldes fænomenet models and bottles. Det er drømmen for mange af de drenge, som har brugt det meste af livet med næsen i bøgerne. Det er specielt udtalt blandt børsmæglere. Her gælder jungleloven nemlig, idet man bliver belønnet på sit afkast. Det er hver mand for sig selv. Her bliver det især farligt hvis guleroden er så stor, at det opvejer frygten for pisken. At opmuntre unge mænd til at tage chancer med millioner af kroner er som at give dem nøglen til en Ferrari og forvente, at de alle vil holde sig til fartgrænserne.

Konkurrencementaliteten

Et forskningsprojekt viste for nylig at mange børsmæglere havde mere udtalt egoisme i konkurrencesituationer end psykopater. Flertallet af subjekterne var unge mænd. Efter studiet havde kun én af børsmæglerne ringet tilbage til forskerne. Han var dog ikke interesseret i projektet – han ville høre hvordan han havde klaret det. Projektet er et ekstremt eksempel, mener jeg dog, at det illustrerer det underliggende problem. Alle disse unge mænd har gennem deres liv måttet konkurrere om alt fra skolepladser og jobs til karakterer og bonus. Jeg ved også, at jeg på et tidspunkt kommer til at konkurrere med mine kammerater om jobs, lige som vi arbejder for at få de bedste karakterer. Bliver denne konkurrencesans kombineret med incitamenter og en vis mængde præstationspres kan det blive en farlig cocktail.

Ikke blot selviskhed eller idioti

Børsmæglerne står i øjeblikket for skud fordi de har fundet en uheldig måde at kombinere alle tre faktorer, som unge mænd kæmper med, i ét job. Der stilles store forventninger til, at de unge børsmæglere er de klogeste hoveder. De motiveres derfor til at konkurrere mod hinanden om prestige og penge ved at skabe de største afkast. Man kan simpelthen ikke handle for millioner af kroner hver dag uden at distancere sig lidt.

Jeg vil til hver en tid tage afstand fra UBS-børsmæglerens handlinger. Men jeg mener, det er vigtigt at forstå de underliggende faktorer, der kan have medvirket til at forme mennesket bag det store tab. Hvad får en ung mand til at opgive sit moralske kompas? Jeg mener ikke, at vi kan forkaste hans handlinger som simpel idioti eller selviskhed. De er produkt af en god portion dårlig dømmekraft, men skabt gennem en lang række underliggende faktorer, som jeg og andre unge mænd møder på et eller flere tidspunkter i løbet af vores karriere.

One response to “Mænd, Moral og Milliardsvindel

  1. Spørgsmålene der skal stilles her er næppe til manden, men til institution UBS.

    Hvor mange gange er det gået godt med uautoriserede handler? og var han blevet fyret hvis han havde tjent 11 milliarder på en uautoriseret handel?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *